Vanaf schooljaar 2024-2025 verhuizen wij in Eksaarde. Onze nieuwe vestigingsplaats zal vanaf 1 september 2024 het Sint-Teresiacollege (Eksaardedorp 1a) worden. We kijken hier enorm naar uit.

Vanaf 1 september 2024 zullen er dus geen lessen muziek, woord en beeld meer worden gegeven in SBS Eksaarde.