Op verschillende plaatsen in de provincie is er op dit moment sprake van plaatselijke wateroverlast omdat waterlopen buiten hun oevers treden. Het gaat voornamelijk over het midden en het zuiden van onze provincie. Het KMI voorspelt ook morgen veel neerslag en ook de voorbije dagen viel er al veel neerslag, waardoor de waterpeilen hoog staan en de bodem verzadigd is. In Lokeren is de situatie voorlopig onder controle, maar er wordt wel waakzaamheid geboden.

Wat is de situatie in Lokeren?

De situatie in Lokeren is onder controle, maar wordt van nabij opgevolgd door onze veiligheidscel (burgemeester, noodplanner, lokale politie, brandweer en onze stadsdiensten).

Momenteel staat het pompstation afwaarts de Durme (voorbij het pompgemaal) in alarmfase. Maar het overtollige water stroomt het Molsbroek binnen waar nog veel bufferruimte is. De Durmedijk werd uit voorzorg afgezet, waardoor fiets- en wandelverkeer momenteel niet mogelijk is.

Het gedeelte van de Durme vóór het pompgemaal in het centrum van de stad geeft nog geen alarmpeil, maar waakzaamheid is geboden. De waterstanden worden hier bovenlokaal gecoördineerd in overeenstemming met het kanaal Gent-Terneuzen.

Op dit moment is er geen reden tot paniek. We blijven de situatie op de voet volgen en zullen tijdig communiceren als deze verandert. 

Kan ik zandzakken verkrijgen?

Er werd door de gouverneur van Oost-Vlaanderen beslist om enkel zandzakken te verdelen via de brandweer in de zwaarst getroffen gebieden. Omdat er in onze stad geen kritieke overstromingen verwacht worden, worden er dus geen zandzakken bedeeld. Wil je toch graag zandzakken? Dan kan je deze aankopen in een doe-het-zelfzaak of bij een leverancier die ze aanbiedt.

Enkele tips

  • Volg onze communicatiekanalen om op de hoogte te blijven: lokeren.be - facebook.com/stadlokeren - instagram.com/stadlokeren - hoplr.com/stad/lokeren
  • Wateroverlast en de brandweer nodig? Gebruik het digitaal formulier op 1722.be of op de website van jouw hulpverleningszone. Je wordt zo snel als mogelijk geholpen. Bel enkel naar 1722 als je geen internet hebt. Gebruik 112 enkel voor levensbedreigende situaties.
  • Wees voorzichtig op de weg bij veel regen. Hou voldoende afstand en probeer bruusk remmen te vermijden. Gebruik de hoofdwegen, rijd niet in een straat die onder water staat. Is het zicht beperkt? Zet dan ook overdag - je dimlichten aan.

Meer info en tips vind je op onze webpagina wateroverlast.