Lokeraars die het financieel moeilijk hebben, kunnen voortaan terecht bij het nieuwe sociale stadsinitiatief, de Sociale Kruidenier, die betaalbare én gratis kwaliteitsvolle voeding, huishoud- en hygiëneproducten aanbiedt. Gepaard met dit nieuwe initiatief, lanceert de stad meteen ook het bijhorende sociale fietsproject.

Lokeren koos voor een mobiele werking van de Sociale Kruidenier om kwetsbare groepen binnen haar stad zo maximaal mogelijk buurtgericht te kunnen bereiken, ook buiten het centrum. De marktwagen van “De Komisse” zal op regelmatige tijdstippen in verschillende
wijken en deelgemeentes in Lokeren halt houden. 

Voor zij die het nodig hebben

De Sociale Kruidenier is niet toegankelijk voor het grote publiek. Enkel personen die onvoldoende inkomen hebben om in de eigen basisbehoeften te voorzien én voldoen aan de voorwaarden kunnen een beroep doen op de producten die de Sociale Kruidenier gratis of tegen een kleine prijs aanbiedt. Zij die er recht op hebben en er gebruik willen van maken, krijgen op aanvraag een gebruikerspas.

Naast verkoop zet “De Komisse” ook in op een warm onthaal én ontmoeting.

Fietspunt voor wie het financieel moeilijk heeft

De Sociale Kruidenier werkt ook samen met de vzw maatwerkbedrijf Mo-Clean -Fietsherstelplaats Mo-Cyclette én Rotary Lokeren om voor dezelfde kwetsbare doelgroep fietsen aan te bieden. Dit om de mobiliteit en zelfredzaamheid en de kans op tewerkstelling voor deze Lokeraars te verhogen.

Dit project zal jaarlijks een 25-tal fietsen herstellen. Het gaat om fietsen die geschonken zijn of door de politie gevonden of in beslag genomen werden die na de wettelijke bewaringstermijn ter beschikking gesteld zijn van de stad. Enkel houders van de gebruikerspas van de Sociale Kruidenier kunnen via deze weg voor een klein bedrag een fiets aankopen.

Partners

De opstart van de Sociale Kruidenier is mogelijk dankzij een provinciale subsidie vanuit het ‘Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling’. Daarnaast is er ook een samenwerking met ‘Ontmoetingshuis De Moazoart’, dat op woensdag en vrijdag het Sociaal Restaurant uitbaat én ‘De Toevlucht’, die een maandelijkse voedselbedeling organiseert waar personen die geen beroep doen op de Sociale Kruidenier nog altijd terecht kunnen.

Sommige producten krijgen we gratis via Europese middelen. Deze bieden wij dan uiteraard ook gratis aan. Dankzij de steun van lokale handelaars, de Lokerse land- en tuinbouwers en de marktkramers kunnen we ons aanbod uitbreiden. Ook via de samenwerking met Colruyt en Goods To Give kunnen wij producten aanbieden tegen betaalbare prijzen.

Meer info over de Sociale Kruidenier en de data van de verkoop-/bedeelmomenten vind je op lokeren.be/sociale-kruidenier.