Op 1 april 2022 keurde de federale regering een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. 

Nog tot 20 mei loopt de raadpleging van burgers en publieke autoriteiten in verband met de milieueffectenbeoordeling over het uitstel van de deactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3.

Wil jij het milieueffectraport over deze deactivering raadplegen en/of opmerkingen hierop achterlaten? Dat kan nog tot 20 mei via economie.fgov.be/nl/Doel4-Tihange3.