Ook onze stad zet actief in op OKAN*-jongeren via een constructieve samenwerking met het Technisch Atheneum Lokeren (TAL). Afgelopen weken leerden zo ook acht OKAN-leerlingen fietsen en kregen ze vandaag hun fietsdiploma uitgereikt. De jongeren hadden in hun thuisland weinig tot geen ervaring met fietsen. Door hen die ondersteuning te bieden, krijgen ze de kans om hun vrijheid te vergroten en is het meteen ook een opstapje naar een actievere aanwezigheid binnen de stad, maar zeker ook daarbuiten.

De fietslessen werden ondersteund door vrijwillige lesgevers en het stadsbestuur dat fietsen aanleverde (ook zonder pedalen). De jongeren pikten het fietsen vlot op en maakten snel vooruitgang: na de eerste les geraakte iedereen al trappend vooruit, in les twee maakten ze al een eerste uitstapje op twee wielen naar het nabijgelegen park.

Meer dan fietsen alleen

De leerlingen leerden niet alleen fietsen. Ook hun kennis van het Nederlands en de verkeersregels werden verscherpt. In de laatste lessen verkenden de jongeren hun ruime schoolbuurt en besteedden ze veel aandacht aan alle verkeersborden die ze tegenkwamen.

De diploma’s werden na afloop van de laatste fietsles officieel overhandigd door TAL-directeur, Cathy De Raes en schepen van Onderwijs, Nina Van der Sypt.

*Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnenkomen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren.