Naar aanleiding van de huidige energiecrisis onderneemt de stad tal van energiebesparende maatregelen.
Een van die maatregelen is het doven van de openbare verlichting. Hiermee halveren we het huidige energieverbruik en de kostprijs.

Vanaf volgende maandag zal op verschillende plaatsen verspreid over de hele stad de openbare verlichting stelselmatig gedoofd worden tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht en met uitzondering van een aantal stadskernen. Deze actie betekent een halvering van het huidige energieverbruik en van de huidige kostprijs.

Gefaseerd “uitdoofscenario”
Netwerkbeheerder Fluvius wil tegen 2030 alle lichtpunten in Vlaanderen ombouwen naar leds, een grootschalige besparing op energieverbruik én CO²- uitstoot. Bovendien biedt een ombouw ook meer mogelijkheden om beter in te spelen op de evoluties in interactieve verlichtingstechnologie. Dankzij deze technologie stuur je elke lamp vanop afstand individueel aan.

De uitrol echter van deze slimme ledverlichting kent nog geen complete uitrol binnen de stad, dus het doven van de openbare verlichting dient op vele locaties in Lokeren – maar ook in vele andere collegasteden en -gemeenten – rechtstreeks via de straatcabines te gebeuren. Een proces dat trager verloopt, en daarom gefaseerd uitgerold wordt.

Om de grootste impact te hebben op korte termijn, koos de stad ervoor om de 40 zwaarste cabines op het grondgebied als eerste aan te passen. De cabines die de verlichting in een dorpskern aansturen of een deel van een gewestweg worden hierin niet meegenomen omwille van veiligheidsredenen.

Veiligheid blijft primeren
Openbare verlichting heeft verschillende belangrijke functies. Ze zorgt ervoor dat het openbare leven kan blijven functioneren bij weinig of geen daglicht. Licht zorgt ook voor veiligheid op de weg en draagt bij tot het veiligheidsgevoel, herkenbaarheid en geeft sfeer. Maar het verbruik ervan moet rationeel worden omgesprongen, dat blijkt des te meer vandaag de dag. Om die evenwichtsoefening blijvend te bewaken, zullen bepaalde plaatsen verlicht blijven.

Daarnaast wordt bekeken binnen de stadsdiensten of de signalisatie op eerder gevaarlijke punten aangepast dient te worden.

Schrik voor een stijging in inbraken of ongevallen hoeft er niet te zijn, studies wezen eerder uit dat er geen correlatie is tussen die cijfers op plaatsen waar het licht uitgaat.

Nog niet alle straten doven nu
De zones waar het licht in deze eerste fase gedoofd wordt, liggen verspreid over de hele stad. Het betreft voornamelijk de dichtst bewoonde gebieden, gezien daar de zwaarste cabines zijn gelegen.

Naast de aanpassing van deze klassieke openbare verlichting via de cabines, zal Fluvius gelijktijdig ook de interactieve verlichtingsarmaturen verder blijven aanpassen.

Uitkijken naar tweede golf
Na de aanpassingen binnen deze eerste golf, valt het stadsbestuur niet stil. Stelselmatig zullen steeds meer cabines worden aangepast en openbare verlichting gedoofd worden. In dit proces wordt er steeds gewerkt volgens het principe dat de zwaarste cabines eerst zullen aangepast worden. Uiteindelijk zullen alle cabines aangepast zijn.


Lees alle info hierover na via lokeren.be/energie.
Je vindt hier ook een plan terug met een overzicht van de straten waar het licht in deze eerste fase gedoofd juist zal worden.