Onze stad (afdeling Welzijn) diende een aanvraag in voor subsidie in het kader van de projectoproep ‘Zorgzame Buurten voor het Nederlandse taalgebied” dat deel uitmaakt van het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ van de Vlaamse Regering.

Onze projectaanvraag “Buurtzorg 9160 “ werd geselecteerd. In dat kader ontvangen we de gevraagde subsidie van 100 000 euro voor de volledige looptijd van het project, zijnde van 1 maart 2022 tot en met 29 februari 2024. Voorwaarde voor deze subsidiëring binnen Zorgzame Buurten is een evenwaardige cofinanciering waartoe Stad en Sociaal Huis Lokeren en een netwerk van partners zich engageerden.

Samen inzetten op een sterke buurtzorg in centrumwijk

Deze partners engageren zich alvast voor Buurtzorg 9160: CAW Oost-Vlaanderen, Logo Gezond Plus, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Bond Moyson, Oost-Vlaanderen, Familiehulp vzw, de Moazoart, Liberale Mutualiteit, lokaal bestuur Stad en Sociaal Huis Lokeren, Sociale Huisvestingsmaatschappij Tuinwijk, Ondersteuningsnet Lokeren, Christelijke Mutualiteit, i-mens thuiszorg. Ook andere partners, waaronder de stedelijke welzijnsraad, gaven hun bereidheid tot samenwerking al te kennen.

Het project Buurtzorg 9160 is gericht op de centrumwijk in Lokeren gezien hier sterke noden zijn rond zorg in de brede zin. Hierbij wordt de volgende driehoek afgebakend: Sportlaan / Martelarenlaan, Koning Boudewijnlaan, Koningin Fabiolalaan, Sterrestraat, Lindestraat, Vrijheidsplein, Kapellestraat, Kleine Dam, Oude Vismijn, Durmelaan, Markt, Sportlaan.

Met Buurtzorg 9160 willen we samen met Stad Lokeren de volgende doelstellingen realiseren binnen de projectduur:

1. Buurtvervlechting

  • Versterken van de al aanwezige buurtcontacten en -werkingen;
  • Verhogen zelfredzaamheid van de buurt;
  • Ondersteunen en samenbrengen sterktes van de buurt;
  • Stimuleren van socio-culturele en sportieve activiteiten binnen de buurt. 

2. Zorggeletterdheid

  • Verhogen van de kennis rond thuis- en zorghulp;
  • Afstemmen hulpverlening en buurtbewoners op elkaar;
  • Onderlinge ondersteuning (of door buddy’s) stimuleren.

Wie meer informatie wenst over “Buurtzorg 9160”, kan contact opnemen met het Sociaal Huis op het nummer 09 340 86 04.