Jeugdlokalen kampen nog te vaak met energieverlies. Onze stad wil hier een oplossing voor bieden en ondersteunt de jeugdverenigingen. Na een energiescan in alle jeugdlokalen worden er een aantal stappen gezet om een duurzame energietransitie door te voeren.

Energieambassadeurs zorgen voor klimaatwinst

Oost-Vlaamse organisaties, zoals lokale besturen, scholen, verenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en ondernemingen konden bij de provincie een projectvoorstel indienen dat de CO2-uitstoot vermindert en concreet bijdraagt aan een duurzame energietransitie.

We dienden een subsidieaanvraag met betrekking tot energiezuinigere jeugdlokalen in en kregen een subsidie van 16 000 euro toegekend. Onze stad draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. De stadsslogan ‘Fel naturel’ is onder meer ook hier een knipoog naartoe.

Concrete acties als antwoord op de energiescan

Een energie-expertisebureau voerde in 2021 een energiescan uit in alle jeugdlokalen. Er werd telkens een plaatsbezoek gedaan en nadien per locatie een rapport geschreven met een aantal werkpunten en maatregelen die op (middel)lange termijn hun effect zullen hebben. Dankzij deze subsidie kan hier een kwaliteitsvol vervolg aan gegeven worden.

We willen in de periode 2022 – 2023 een aanzienlijke CO2-uitstoot vermindering realiseren met drie concrete acties:

• Er worden een aantal aankopen gedaan voor de jeugdverenigingen die de werkpunten snel kunnen oplossen. Dit gaat dan bijvoorbeeld over schakelaars met timers, isolatiefolie, thermostatische kranen voor op de radiatoren.

• Jeugdverenigingen die in een bouwproces zitten (van ontwerpfase tot effectieve realisaties) kunnen in deze periode beroep doen op een energiecoach.

• Er wordt een sensibiliseringscampagne voor het (jeugd)werk uitgevoerd.

Om dit alles te monitoren, zal bij de aanvang van het project een nulmeting wat betreft de CO2- uitstoot opgezet worden, wat inhoudt dat de huidige situatie binnen elke vereniging eerst opgemeten wordt. Na afloop van de studie wordt de meting herhaald om zo de effectieve resultaten van de veranderingen te zien.