In het kader van de huidige coronacrisis, is de registratie aan het loket van adreswijzigingen na vaststelling door de wijkagent gedurende de voorbije maanden beperkt gebleven tot dringende situaties. Vanaf 1 maart 2021 worden adreswijzigingen terug standaard geregistreerd aan het loket. Wie de voorbije maanden de wijkagent dus op bezoek kreeg n.a.v. een verhuis en zijn/haar nieuw adres nog niet kon laten registreren, wordt verzocht via https://lokeren.be/producten-en-diensten/adreswijziging-na-woonstcontrole-door-wijkagent een afspraak te maken bij de dienst burgerzaken-bevolking en rijbewijzen.

Ook wie vanaf nu een aangifte van adreswijziging doet, kan na het bezoek van de wijkagent zijn nieuw adres laten registreren op de e-ID.
Let wel: voor de registratie dien je je aan te melden tussen de 10e en de 20e werkdag na het bezoek van de wijkagent.