Eind september stond, naar jaarlijkse gewoonte, de Lokerse scholenveldloop gepland. Een evenement waar jaarlijks 700 leerlingen zich met elkaar kunnen meten op de Oscar Van Rumst atletiekpiste. Naar aanleiding van Corona kan de scholenveldloop in zijn gekende vorm niet doorgaan. 

Doch niet getreurd. De stad werkte een alternatief uit. “Breng de scholenveldloop naar jouw school!” is een nieuwe actie waarbij alle Lokerse lagere scholen gestimuleerd worden om met de eigen klas of schoolbubbels aan de slag te gaan. Onder leiding van de sportleerkrachten worden de leerlingen - tijdens de lessen lichamelijke opvoeding - aan een fysiek voorbereidingsprogramma onderworpen. Dit zal hen voorbereiden op hun sportieve slotapotheose, een loopwedstrijd in de veilige bubbel van de school.


Als stad zien we de scholenveldloop namelijk als een uitgelezen kans om de fysieke fitheid van onze kinderen opnieuw op peil te brengen na een lange – soms passieve - zomervakantie. Bovendien leert het onze kinderen hun fysieke grenzen te ontdekken en verleggen. Het ‘samen bereiken van de eindmeet’ draagt bij tot een gevoel van samenhorigheid en succesbeleving. Allemaal belangrijke waarden in de ontwikkeling van onze kinderen.

De scholen worden ook vanuit de schoolsportfederatie MOEV gestimuleerd om aan dit concept deel te nemen. Scholen die deelnemen maken kans op een mooie beloning van 400 euro voor de aankoop van sportmateriaal.

Ook de sport en jeugddienst voorziet in prijzen. Via loting maken de deelnemende scholen kans op een gratis springkasteel op school gedurende één week.

En er is er nog een extra beloning voor de top 3 van elke klas. Zij kunnen hun school vertegenwoordigen op een heus Lokers kampioenschap dat zal doorgaan op de stedelijke atletiekpiste. De exacte datum hiervoor zal later gecommuniceerd worden en is onder voorbehoud van de geldende corona-richtlijnen.

De schepen van sport, Marjoleine de Ridder is alvast enthousiast : “Een groot pluspunt aan deze actie is dat we niet alleen de sportievere kinderen kunnen motiveren om deel te nemen. Gezien zowel het voorbereidingsprogramma als de scholenloop plaatsvindt binnen de reguliere schooltijden, kunnen we hiermee alle Lokerse leerlingen activeren. We hopen dan ook dat de Lokerse scholen het belang van deze actie inzien en massaal zullen deelnemen.”