Klik hier voor het huishoudelijk -en het tariefreglement.

Aanvragen voor de vergaderzalen kunnen enkel gedaan worden voor activiteiten die gepland zijn voor het einde van het volgende seizoen. 
Het seizoen vangt aan op 1 september en eindigt op 31 augustus.

Aanvragen voor de huur van de Theaterzaal of de Torenzaal voor een volgend seizoen zullen pas behandeld worden vanaf 1 april in het lopende seizoen.

Wanneer de aard van de geplande activiteit naar inhoud te dicht aansluit bij een activiteit uit de eigen programmatie van het Cultuurcentrum, kan de directie oordelen om de zaalhuur niet toe te staan.

Ook bij twijfels over veiligheid of technische uitvoerbaarheid, kan de directie oordelen om een zaalhuur niet toe te staan.