Hall CC Lokeren - Kerkplein 5

De tentoonstellingen in de Hall zijn gratis te bezichtigen. Open van dinsdag tot vrijdag tijdens de kantooruren en voor en tijdens activiteiten. Info op 09/340 50 56.

 

Art. 1 In beeld – Fototentoonstelling Mensenrechten

De fototentoonstelling werd in 2016 gecreëerd, in een samenwerking tussen Amnesty International regio Gent en Volwassenenonderwijs Kisp Gent.

Negen fotografen brengen Artikel 1 van de Universele Rechten van de Mens in beeld: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.’

Met foto’s van: Naomi Ryckewaert, Koba Ryckewaert, Fayrooz Bouchaala, Marlies Van Gelder, Bert van ’t Westende, Liroz Haim, Marleen Hiels, Leen Lancksweerdt, Jelle De Medts en Barbara Joseph.

https://art1inbeeld.wixsite.com/art1inbeeld

Van vrijdag 30 augustus tot zondag 20 oktober 2019