Inschrijving

● U kan reserveren vanaf heden tot vrijdag 9 september 2022.
- met een e-mail aan nicole.demessemaeker@lokeren.be. De inschrijvingen worden strikt in volgorde van ontvangst behandeld!
● U kan eveneens telefonisch reserveren op nummer: 09/235.31.99 Alle werkdagen van 9u tot 12u een van 13u30 tot 16u30. Verantwoordelijke: Nicole De Messemaeker.
● Uw inschrijving is definitief na bevestiging per e-mail door Cultuurcentrum Lokeren eind september 2022. Deze bevestiging bevat alle voor uw school gereserveerde voorstellingen met definitieve data, uren, prijzen en aantal leerlingen. Annulatie
● De toegangsprijs is krap berekend. Voldoende inschrijvingen zijn dan ook een absolute voorwaarde om een voorstelling te laten plaatsvinden. Indien er voor een voorstelling te weinig interesse is, behouden wij ons het recht voor deze te annuleren. U ontvangt hierover bericht uiterlijk 14 dagen voor de betreffende voorstelling. ● Wij dringen erop aan geen inschrijvingen te annuleren, tenzij in gevallen van overmacht. Bij annulering minder dan een maand voor de voorstelling wordt 50% van het voorziene inschrijvingsbedrag aangerekend. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.


Betaling

● Betaling gebeurt per overschrijving. Het verschuldigd bedrag wordt gefactureerd na de voorstelling. Gelieve bij aanvang het juiste aantal leerlingen door te geven aan de infobalie. Na ontvangst van de factuur kan u storten op: rekeningnummer BE77 1430 8045 5642 – Prolocc vzw, Torenstraat 1 - 9160 Lokeren

● De toegangsprijs bedraagt: voor kleuter: 5 euro theater voor basisonderwijs: 5 euro theater – 4 euro film voor secundair onderwijs: 6 euro theater – 4 euro film De begeleidende leerkrachten wonen de voorstellingen gratis bij.

 

Verloop voorstellingen

● Per voorstelling ontvangt u 14 dagen vooraf een formulier ‘bevestiging van inschrijving’ met als bijlage alle beschikbare documentatie omtrent de voorstelling.


● Op dit formulier is ook het juiste aanvangsuur vermeld. Gelieve 15 minuten vooraf aanwezig te zijn. Indien het leerlingenaantal aanmerkelijk verschilt van het werkelijke aantal, gelieve het secretariaat te verwittigen.


● De plaatsaanduiding in de zaal gebeurt uitsluitend door het personeel van het cultuurcentrum. Gelieve de aanwijzingen op te volgen. Het is verboden drank, eetwaren of snoep mee te nemen in de zaal. Uit veiligheidsoverwegingen moeten boekentassen en jassen in de vestiaire blijven.


● Wij vragen de leerkrachten te waken over het correcte gedrag van de leerlingen. Zo verlopen de voorstellingen voor iedereen rustig en aangenaam.