Inschrijving

● Reserveren kan vanaf heden tot vrijdag 8 september 2023.
          - via de website cultuur.lokeren.be (bij voorkeur)
          - met een e-mail aan nicole.demessemaeker@lokeren.be
De inschrijvingen worden strikt in volgorde van ontvangst behandeld.


● De inschrijving is definitief na een bevestiging per e-mail door Cultuurcentrum Lokeren eind september 2023.
Deze bevestiging bevat alle voor jouw school gereserveerde voorstellingen met de definitieve data, uren, prijzen en het aantal leerlingen.

 

Annulatie

  • De toegangsprijs is krap berekend. Voldoende inschrijvingen zijn dan ook een absolute voorwaarde om een voorstelling te laten plaatsvinden.
    Als er voor een voorstelling te weinig interesse is, behouden wij ons het recht om deze te annuleren.
    Je ontvangt hierover bericht uiterlijk 14 dagen voor de betreffende voorstelling.
  • Wij dringen erop aan geen inschrijvingen te annuleren, tenzij in geval van overmacht. Bij annulering minder dan een maand voor de voorstelling wordt 50% van het voorziene inschrijvingsbedrag aangerekend.


Betaling

● De betaling gebeurt per overschrijving. Het verschuldigd bedrag wordt gefactureerd na de voorstelling. Gelieve bij aanvang het juiste aantal leerlingen door te geven aan de infobalie.
Na ontvangst van de factuur kan je het verschuldigde bedrag storten op:
rekeningnummer BE77 1430 8045 5642 – Prolocc vzw, Torenstraat 1 - 9160 Lokeren


● De toegangsprijs bedraagt:
voor kleuter: 5 euro theater
voor basisonderwijs: 5 euro theater – 4 euro film
voor secundair onderwijs: 7 euro theater – 4 euro film
De begeleidende leerkrachten wonen de voorstellingen gratis bij.

 

Verloop voorstellingen

● Per voorstelling ontvang je 14 dagen vooraf een formulier ‘bevestiging van inschrijving’ met in bijlage alle beschikbare documentatie omtrent de voorstelling.


● Op dit formulier is ook het juiste aanvangsuur vermeld. Gelieve 15 minuten vooraf aanwezig te zijn. Als het leerlingenaantal opmerkelijk verschilt van het werkelijke getal, gelieve de ticketbalie te verwittigen via ticketbalie.ccl@lokeren.be. of 09/235.31.06.


● De plaatsaanduiding in de zaal gebeurt uitsluitend door het personeel van het Cultuurcentrum. Gelieve de aanwijzingen op te volgen. Het is verboden drank, eetwaren of snoep mee te nemen in de zaal. Uit veiligheidsoverwegingen moeten boekentassen en jassen in de vestiaire blijven.


● Wij vragen de leerkrachten te waken over het correcte gedrag van de leerlingen. Zo verlopen de voorstellingen voor iedereen rustig en aangenaam.