• Per vereniging is er één contactpersoonwaarvan de gegevens bekend zijn bij de verantwoordelijke zaalhuur.

  • Het personeel van het CC dient steeds veilig benaderd te worden, met mondmasker en in achtneming van de social distancing.

  • Houd de ramen tijdens de activiteit maximaal open.

  • Het is toegelaten te drinken bij vergaderingen of activiteiten, mits naleving van het horecaprotocol. Drank dient afgenomen te worden via het Cultuurcafé. De drank dient zittend aan tafel genuttigd te worden.

  • Ieder personeelslid van het Cultuurcentrum kan een huurder/gebruiker aanspreken bij het niet naleven van de coronamaatregelen. Wanneer wij merken dat gebruikers zich niet correct gedragen volgens de maatregelen, en na waarschuwing zich hier niet aan aanpassen, kan dit aanleiding geven tot schorsing van het gebruik van de infrastructuur.

 

Max. aantal aanwezigen:

Lokaal A: 15  personen

Lokaal B: 40 personen

lokaal C: 40 personen

Lokaal D1: 85 personen

Lokaal D2: 15 personen

Lokaal E: 70 personen

Lokaal F: 40 personen