• Per vereniging is er één aanspreekpersoon (contactgegevens bekend bij zaalhuur).  Deze persoon ziet toe op het naleven van de maatregelen, het respecteren van de max. aanwezigheid en verzamelt ook de contactgegevens van alle aanwezigen en bewaart deze, conform de GDPR (in het kader van contact tracing)

  • De vereniging dient ook alle maatregelen met betrekking tot de veiligheid te hanteren, en de regels ivm de social distancing te respecteren, binnen en buiten het vergaderlokaal.

  • We vragen aan de vereniging/organisator om zelf handgel te voorzien en te vragen aan de aanwezigen om voor het betreden van de infrastructuur de handen te ontsmetten.

  • Een mondmasker wordt aangeraden.

  • Het personeel van het CC dient veilig benaderd te worden, bij voorkeur met mondmasker, en er dient voldoende afstand gehouden te worden.

  • De looprichtingen dienen te worden gerespecteerd.

  • Houd de ramen tijdens de activiteit maximaal open.

  • Een drankje kan bij vergaderingen of activiteiten, mits toepassing van de horeca-preventiemaatregelen. Het Cultuurcafé kan hierin voorzien.  De drank dient zittend aan tafel genuttigd te worden.  Recepties zijn verboden.
  • Eten onder welke vorm ook, is voorlopig niet toegelaten in de vergaderzalen.

  • Samenscholingen in de hall of buiten op het Kerkplein zijn niet toegelaten. De groep verzamelt zich niet voor of na de vergadering buiten op het Kerkplein.  De deelnemers komen individueel toe en nemen onmiddellijk plaats in de vergaderzaal. 

  • Ieder personeelslid van het Cultuurcentrum kan een huurder/gebruiker aanspreken bij het niet naleven van de coronamaatregelen.  Wanneer wij merken dat gebruikers zich niet correct gedragen volgens de maatregelen, en na waarschuwing zich hier niet aan aanpassen, kan dit aanleiding geven tot schorsing van het gebruik van de infrastructuur