DEZE VORMING WERD GEANNULEERD WEGENS ZIEKTE VAN DE LESGEVER.

Net als elders op het Afrikaanse continent fantaseren de steden in Congo nieuwe toekomstvisies voor zichzelf. In schril contrast met de gekende neoliberale denkbeelden staat de huidige infrastructuur van de Congolese steden. Stadsbewoners in Congo zijn voortdurend in de weer met het bedenken van nieuwe sociale ruimtes om mankementen, exclusie, armoede en geweld te omzeilen of te overwinnen. Zo krijgen we een leefbaarder en meer uitnodigend stadsuniversum, waar de mogelijkheden van collectieve actie en de dromen van een gedeelde toekomst onophoudelijk worden verkend.

dinsdag 29/1 van 20u tot 22u30. CC Lokeren, Kerkplein 5. Prijs: 6,5 (red. 3,25) euro. Inschrijven tot 19/1 op het telnr. 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender of via www.vormingplus.be/waas-en-dender. Betaling zo snel mogelijk na inschrijving op het reknr. BE33 8916 7404 6946. Begeleiding: Filip De Boeck.