1e Graad 

GRATIS CHIPS  Cie Barbarie 

Deze voorstelling gaat over feminisme. 
Over de strijd om gelijke rechten voor vrouwen én mannen.  

Al van voor de geboorte schrijven we een individu tal van eigenschappen toe:  
‘Is het een jongen of een meisje?’ is de meest gestelde vraag aan zwangere vrouwen. 
Want bij elke soort horen aparte gedragingen, verwachtingen, voorkeuren en eigenschappen.
Nochtans blijkt uit onderzoek dat de verschillen tussen mensen onderling véél groter zijn dan de verschillen tussen jongens en meisjes.  
Toch vinden we het als mensheid blijkbaar erg nuttig om iedereen in een hokje te stoppen. 
Jongen. Meisje. Blauw. Roze. Lekker. Helder.  

Blauw en roze zijn echter geen onschuldige clichés. 
We hangen er heel wat vooroordelen aan op:  
Roze is voor meisjes, net zoals geurkaarsen, huilen, een zorgzaam karakter, dagboeken, gevoelens en pony’s. 
Blauw is voor jongens, net zoals auto’s, agressie, loonbriefjes en overuren, raketten en blauwe puzzels. 
Dat er verschillen zijn dat staat vast. Dat we aan die verschillen veel te veel belang hechten dat staat nog veel vaster. 
Tijd om daar eens aan te beginnen wrikken. 
Een roze balpen schrijft immers even vlot als een blauwe, toch? 

In ‘GRATIS CHIPS!’ rammelen we stevig met de bestaande genderstereotypen. Want al draagt An al lang de broek, Jan draagt nog steeds geen rok. En wat dit alles met chips te maken heeft? Daarvoor zal je moeten komen kijken... 

 
Spel: Liesje De Backer, Amber Goethals, Lotte Vaes en Sarah Vangeel 

Donderdag 14 januari 2021 – 10 uur / 13.45 uur 
   
Duur: 55 min.  
Max. aantal leerlingen: 200 
Prijs per leerling: 5 euro 

Info: www.compagniebarbarie.be