Jouw functie

 • Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
 • Je leert hen omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving.
 • Je probeert hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren en de passende begeleiding te verzekeren (d.m.v. bemiddelen, begeleiden, financiële en/of materiële hulp verlenen, streven naar tewerkstelling, budgetteren). 

Momenteel zoeken we 2 maatschappelijk werkers:

 • 1 FT maatschappelijk werker voor het team financiële steun aan Oekraïense vluchtelingen.
 • 1 FT maatschappelijk werker (algemeen maatschappelijk werk) - vervangingscontract.

Jouw profiel

 • Je hebt een stevige beroepskennis en grondige kennis van de OCMW-wet en bijstandswetgeving.
 • Je hebt kennis van sociale voorzieningen.
 • Je hebt talent voor organiseren en plannen en houdt van dossiergericht werken.
 • Je bent verantwoordelijk, discreet, sociaal, hulpvaardig en empathisch.
 • Je bezit een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma ofwel een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Ons aanbod

 • De minimum bruto aanvangswedde bedraagt 2771 euro per maand.
 • Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto eindwedde van 4669 euro permaand.
 • Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring.
 • Aantrekkelijke verlofregeling.
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer woon-werkverkeer, extralegaal pensioen.

Solliciteer via lokeren.be/solliciteer.
Meer informatie? vacatures@lokeren.be of 09 235 03 63.