EVA vzw Gezinswelzijn Lokeren Kinderopvang Patjoepelke - Wistik zoekt een logistiek medewerker (deeltijds - 19 uur) voor indiensttreding vanaf 1 januari 2023.

Solliciteren?

  • De toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zijn af te halen op het secretariaat van de EVA-vzw Gezinswelzijn, Sportlaan 4. Dit kan iedere werkdag tussen 9 en 12 uur of na afspraak (09 239 01 80).

  • Het vergelijkend examen bestaat uit een schriftelijk (3 oktober 2022) en een mondeling/praktisch (10 oktober 2022) deel.
  • De kandidaturen, bestaande uit een motivatiebrief en een curriculum vitae, moeten uiterlijk op vrijdag 23 september 2022 ingediend worden. Dit door middel van een aangetekende zending of door afgifte op het secretariaat van de EVA-vzw Gezinswelzijn, Sportlaan 4.

  • Voor de functie wordt een wervingsreserve aangelegd van 2 jaar.