Lokerse tieners maken actief gebruik van de publieke ruimte. Vele jongeren vinden om diverse redenen geen aansluiting bij het georganiseerd vrijetijdsaanbod en brengen hun vrije tijd dus grotendeels op straat door. Binnen dit kader zijn we op zoek naar een nieuwe collega (jongerencoach) om deze jongeren hierin te begeleiden. De werking gaat door op de Hoedhaarsite, waar ook de Red Court zich bevindt, een nieuw voetbalplein mee opgericht door de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Hoedhaar is een buurt in volle ontwikkeling met een grote diversiteit op vlak van leeftijd en etniciteit. Dit brengt vanzelfsprekend een aantal maatschappelijke uitdagingen met zich mee. De jongerencoach zal zich dan ook inzetten voor de sociale cohesie in deze buurt.

Jouw functie

 • Je bent de schakel tussen de jongeren die gebruikmaken van de openbare ruimte en de organisaties die deze ruimte beheren, en neemt hierbij zowel een sensibiliserende, corrigerende als begeleidende rol op.
 • Vanuit een positieve invalshoek breng je de behoeften en noden van de jongeren in kaart voor een eigen plek in de openbare ruimte.
 • Je biedt jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding, via toeleiding naar bestaande werkingen en door het creëren van een nieuw aanbod op de Red Court, in samenwerking met de KBVB. Je doet dit door bottom-up te werken vanuit de noden en interesses van de jongeren zelf.
 • Je bent een aanspreekpunt voor jongeren, politie en stadsdiensten, en werkt in nauwe samenwerking met de verbindingsambassadeur van de stad. Voor de sociale cohesie in de wijk ben je ook het eerste aanspreekpunt voor buurtbewoners.

Jouw profiel

 • Je hebt voeling met jongeren (tieners van 12 tot 18 jaar) in een maatschappelijk kwetsbare positie.
 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding.
 • Je bent gemakkelijk aanspreekbaar en durft jongeren in hun eigen omgeving te benaderen.
 • Ervaring rond sportbegeleiding (voetbal), bij voorkeur met tieners, is een meerwaarde.
 • Je bent een verantwoordelijke teamspeler en netwerker, en durft initiatief te nemen.
 • Je bent bereid om voornamelijk naschools en in het weekend te werken.
 • Je beschikt minstens over een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs of een hoger diploma.

Ons aanbod

 • Marktconforme verloning, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Extralegaal pensioen.
 • Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring.

 

Solliciteer via lokeren.be/solliciteer.
Meer informatie? vacatures@lokeren.be of 09 235 03 63.