De buitenschoolse opvang Patjoepelke is op zoek naar een enthousiaste collega met een groot hart voor kinderen. Je staat in voor het begeleiden van schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

Jobgerelateerde competenties

 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
  De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Toezien op of helpen bij het huiswerk van een schoolgaand kind
 • Spelactiviteiten organiseren
  Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Werken met kinderen: Van 2,5 jaar tot 12 jaar
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
  Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Comfortzorg verschaffen, troosten,..

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen
 • Omgaan met stress
 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Contactvaardig zijn

Aanbod

Het betreft een deeltijdse tewerkstelling ¾ FTE voorlopig tot half april met mogelijks verlenging onder contract stad Lokeren.

Plaats tewerkstelling

Buitenschoolse  Kinderopvang Patjoepelke Lokeren

Vereiste studies

 • TSO 3de graad Gezondheids- en welzijnswetenschappen
 • BSO 3de graad Verzorging
 • Prof. Bach. Pedagogie v/h jonge kind
 • TSO 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg
 • BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar
 • Prof. bach. Onderwijs: Kleuteronderwijs

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Contract

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur - van 10 maart 2022 tot 22 april 2022
 • Deeltijds – 28u30 uren week,
 • Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: martine.blancke@lokeren.be
Contact: Mevr. Martine Blancke
Solliciteren met CV