• Per vereniging is er één aanspreekpersoon (contactgegevens bekend bij zaalhuur).  Deze persoon ziet toe op het naleven van de maatregelen, het respecteren van de max. aanwezigheid en verzamelt ook de contactgegevens van alle aanwezigen en bewaart deze, conform de GDPR (in het kader van contact tracing).

  • De vereniging dient ook alle maatregelen met betrekking tot de veiligheid te hanteren, en de regels ivm de social distancing te respecteren, binnen en buiten het vergaderlokaal.

  • Een mondmasker is verplicht bij het betreden van de vergaderzaal en in de toiletten. Het mondmasker mag enkel afgenomen worden in de vergaderzalen, wanneer men neerzit en op 1,5 m afstand van de dichtsbijzijnde persoon.

  • Het personeel van het CC dient veilig benaderd te worden, met mondmasker en in achtneming van de social distancing.

  • De looprichtingen dienen te worden gerespecteerd.

  • Houd de ramen tijdens de activiteit maximaal open.

  • Een drankje kan bij vergaderingen of activiteiten, mits toepassing van de horeca-preventiemaatregelen. Het Cultuurcafé kan hierin voorzien. De drank dient zittend aan tafel genuttigd te worden.
  • Ieder personeelslid van het Cultuurcentrum kan een huurder/gebruiker aanspreken bij het niet naleven van de coronamaatregelen. Wanneer wij merken dat gebruikers zich niet correct gedragen volgens de maatregelen, en na waarschuwing zich hier niet aan aanpassen, kan dit aanleiding geven tot schorsing van het gebruik van de infrastructuur.